Reclamatieformulier

De tevredenheid van onze klanten is erg belangrijk voor ons. Daarom zijn wij er voor jou wanneer je een klacht wilt indienen of een product wilt retourneren.

Voordat je begint met uitpakken, fotografeert je de geleverde pakketten van alle kanten, met name alle stickers, duidelijk en leesbaar. Deze informatie is belangrijk voor de toewijzing van het juiste product en de juiste fabrikant. Montage mag alleen plaatsvinden als alle onderdelen vrij zijn van defecten en compleet zijn.

Als het om transportschade gaat, laat de chauffeur dan de schade op de afleverbon tekenen.

Naast de hierboven genoemde afbeeldingen en documenten zijn de volgende documenten vereist voor een soepel en snel verwerkingsproces:

Wij vragen je om alle informatie in JPG- en PDF-bestandsformaat te verstrekken. Alle andere formaten worden niet ondersteund en kunnen niet worden geopend.

  • Leverbon waarop ontbrekende of beschadigde onderdelen visueel worden gemarkeerd met de juiste hoeveelheid en onderdeelnummer.

  • Afbeeldingen die duidelijk het defect laten zien dat je bekijkt.

  • Wij vragen je vriendelijk om eventuele glasschade al op de meegeleverde pallet te documenteren.

  • Aanvullend bewijs zoals paklijsten of garantieformulieren die bij de levering worden geleverd.

Belangrijk:

Controleer de volledige levering voordat je contact met ons opneemt met een klacht. Om ecologische en economische redenen zien wij af van meerdere opeenvolgende leveringen.

Alternatieve geschillenbeslechting

1. De Europese Commissie stelt op internet onder de volgende link een platform beschikbaar voor de online beslechting van geschillen: 

Online Dispute Resolution | European Commission

Dit platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen op grond van verkoop- of dienstenovereenkomsten via internet, waarbij een consument betrokken is.

2. De verkoper is niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenprocedure van een consumentengeschillencommissie.

Kenmerken die typisch zijn voor hout, zoals in onderstaande PDF, vormen geen reden tot reclamatie.

Informatie over keteldrukimpregnering in PDF-formaat

Reclamatieformulier

Gebruik het e-mailadres van uw bestelling

U vindt uw ordernummer op uw orderbevestiging.

U vindt uw klantnummer op uw orderbevestiging of factuur.

Wanneer zijn de goederen geleverd?

Beschrijf uw verzoek zo gedetailleerd mogelijk.

De uploadlimiet is 20 MB.

Voer de tekenreeks in het onderstaande tekstveld in.
De velden gemarkeerd met een * zijn verplichte velden.